KIUC voedt Kauai met 100% hernieuwbare energie

- Dec 21, 2019-

Bron: kiuc.coop


KIUC Powers Kauai With 100% Renewable Energy


Līhu 'e , Kaua ' i, HI - 12/1 6/2019 - Je zou het niet moeten weten, maar gedurende vijf uur op dinsdag, moet je 10 zijn, e l ec tri c he ty op K a ua ʿ i wa s ge n e r a tedc cplpl ek te ly b yr e n e w w ble blee ce s. Het is een van de e e e n s sin c e Nov em b e r 22 w e rk KI UC h a ss ce ls ly geleverd voor de elle ee ds met 100% herbruikbare voor of ex d e rte perioden van s e v era luren.

 

"We hebben een druppel fossiele brandstoffen niet gebruikt voor een duur van meer dan 32 uur gedurende de tijd , " is een id van KI UC's President en Chief E xec utive O f fic e r, D a vid B iss e l l . “W eb e li e ve dit is een unieke toereikendheid of een standaardlab e tr e c l tr a cie r vertrouwen op vertrouwen in kleine groepen . ”

 

De c oop e r a tiv e s r e n e w e e r g e n v e r l a g e n d e portfolio bestaat uit een combinatie van d e str e rd e e e n e n d e n d e bruikbaarheid ca le sola r , o e e biom a plant, en een aantal re latieve kleine hy dro gene r a tie functies. KI UC's verwijderen het hele eiland van K a u a ʿi; w ie een populatie van ongeveer 100.000 bezoekers heeft, zonder andere hulpmiddelen.

 

Voor de eerste twee jaar , KI UC heeft routinematige ac ac iteit van 90% of meer erw e e r le n g e n g e rk in g e n midden op zondag dag s. De eerste maand nam KI UC s teps om te voldoen aan de vereisten voor het aflossen van geld. “W e e r te voorzien in de eelsta le el ec ele tri citeit die mogelijk is, maar we moeten bedenken dat het onze plicht is om te zorgen voor een vrij e ble po we r aan onze membranen op alle tijden, ”Biss e ll uitgelegd . Veelgestelde vragen over de nodige tijd om alle benodigde spullen in de plaats te brengen voor het duwen van de nv naar 100% r ene w a ble. Nee, we doen het routinematig. ”


KIUC Powers Kauai With 100% Renewable Energy 4


Utiliteit ty-sca le ba tt ery opslagsystemen en zowel de Te sla solar fa c iteit in K apa ia en de A ES Distribut e d En ergy fa c ility in Lāwaʿ i cont r ibut sig nifi ciënt om stabiliteit te verwijderen. D e e sol sol r r e rs e n simultaan l e e l l e r e n d e e n d e d e r k e n en b e d e r s e n d e r s e r s o n d e r s o n d o s s o o o n o n d o s s o n d o s s o n d o s s o n d e e n zon gebruiken se t.

 

Bovendien is de st ea m- i nte g t turbine g e era voor k apa ia Pow e r St at ion is de eerste in zijn soort om te worden goedgekeurd in sy n c hron o us c nd e ns e r mod e . Hierdoor kan het g e n- tijdperk tor, manoeuvre rdatie G ene r a l El ec tri c , in e rti a , f a ult curr e nt, volt ag e uppo r t a nd f re qu e c tie stabilisatie voor het weggooien zonder brandende brandstof. W e d e stroom wordt binnen vijf minuten verwijderd.

 

"GE was een geweldige partner bij het ontwikkelen van de 'syncon'-capaciteit bij Kapaia, en het zal ongetwijfeld over de hele wereld worden nagebootst," zei Brad Powerwell, KIUC's Power Supply Manager. Hij crediteert ook Tesla en AES Distributed Energy voor baanbrekende zonne-energieprojecten op utiliteitsschaal op Kauaʿi, die nu de industriestandaard worden.

 

"Je kunt dit soort baanbrekende vooruitgang niet boeken zonder doelen heel hoog te stellen", zegt Bissell. Hij crediteert huidige en voormalige KIUC-bestuursleden voor het vaststellen van agressieve doelen voor duurzame productie, die teruggaan tot 2008. “Met de strategische visie van de raad, sterke samenwerking met onze gekozen functionarissen, de toewijding van zeer bekwaam personeel en de steun van onze leden-eigenaren , onze coöperatie is trots de weg naar een 100% duurzame toekomst, niet alleen op Kauai, maar over de hele wereld. "