Ford om zijn Pretoria fabriek uit te rusten met een 13,5 mWp zonnestelsel in Zuid-Afrika

- Nov 20, 2020-

Bron: afrik21.africa


AFRIQUE DU SUD : Ford dotera son usine de Pretoria d’un système solaire de 13,5 MWc ©Daniel J. Macy/Shutterstock


Terwijl het overheidsbedrijf Eskom is het vermenigvuldigen van initiatieven om de kwaliteit van haar elektriciteitsnetwerk te verbeteren, Ford Motor Company of Southern Africa (FMCSA) wil meer energie zelfvoorzienend. De dochteronderneming van de Amerikaanse autofabrikant Ford lanceert zijn"Project Blue Oval". Tussen nu en 2024 zal dit project de Zuid-Afrikaanse tak van het bedrijf in staat stellen zijn Silverton-fabriek in Pretoria los te koppelen van het Zuid-Afrikaanse nationale elektriciteitsnetwerk.

Als onderdeel van dit initiatief zal de autofabrikant zijn autoassemblagefabriek in Pretoria uitrusten met een 13,5 MWp fotovoltaïsch zonnestelsel. Het wordt een carport die de stationslucht van 4.100 voertuigen bedekt. Het systeem, dat zal bestaan uit 31.000 zonnepanelen, zal een investering van 135 miljoen Zuid-Afrikaanse rand, of bijna 88 miljoen dollar. Maar deze installatie zal slechts 30 % van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van de Silverton-fabriek kunnen voorzien. Vandaar de noodzaak om andere bronnen van elektriciteitsvoorziening te vinden.

Diversifiëring van hernieuwbare energiebronnen

De carport uitgerust met zonnepanelen op de Pretoria assemblage site zal worden gebouwd door SolarAfrica, een off-grid leverancier gevestigd in Irene in de provincie Gauteng van Zuid-Afrika. Ford maakt dit project onderdeel van haar ambities op het punt om klimaatverandering te realiseren.

SOUTH AFRICA: Ford to equip its Pretoria plant with a 13.5 MWp solar system


Het fotovoltaïsche zonne-energiesysteem zal 30% van de elektriciteitsbehoefte van ford's assemblagefabriek in Pretoria ©FMCSA

"Ik ben trots om aan te kondigen dat het Blue Oval-project in Zuid-Afrika een benchmark zal zijn voor het doel van de Ford Motor Company om tegen 2035 100 procent lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te gebruiken voor al zijn fabrieken wereldwijd. Het brengt ons ook dichter bij het zijn koolstofneutraal wereldwijd in 2050, zowel voor onze faciliteiten over de hele wereld als voor onze leveringsbasis,"zei Andrea Cavallaro, Ford International Markets group operations manager.

Om zijn Zuid-Afrikaanse installaties van elektriciteit te voorzien, zal de autofabrikant noodzakelijkerwijs investeren in andere hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, biogas en biosyngas. Deze laatste zal worden geproduceerd uit hergebruikt niet-fermenteerbaar afval via een pyrolysesysteem. Door te investeren in deze bron van energieproductie, zal het bedrijf de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat verminderen.

Naar hergebruik van behandeld afvalwater

Ford's duurzame resource management beleid richt zich op een andere niet minder cruciale sector in Zuid-Afrika, namelijk water. De fabrikant is van plan te investeren in het hergebruik van behandeld afvalwater."Water is (...) een zeer kostbare en schaarse hulpbron in Zuid-Afrika. Het is te kostbaar om maar één keer te worden gebruikt, dus we moeten de manier waarop we water gebruiken fundamenteel veranderen, vooral in de maakindustrie,"zegt David Sonnenberg, de Blue Oval projectmanager.

Binnen de regenboognatie zijn de watervoorraden ongelijk verdeeld over het westen van het land, dat minder hulpbronnen heeft dan het oosten. Maar door de klimaatverandering is waterstress in het land wijdverbreid geworden met een daling van het waterpeil (in 2019) met 10-60% ten opzichte van 2018. Het land moet nu vertrouwen op niet-conventionele waterbronnen, zoals hergebruik van behandeld afvalwater en ontzilting.