EU's 2030 Klimaatplan maakt pleidooi voor 55% emissiereductie

- Sep 20, 2020-

Bron: euractiv.comDe Europese Commissie zal deze week pleiten voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent in 2030 en aandringen op een hoger aandeel hernieuwbare energie als onderdeel van een ambitieus plan om halverwege de eeuw een netto-nuluitstoot te bereiken, heeft EURACTIV geleerd.


De stap wordt woensdag (16 september) bevestigd, wanneer Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de aankondiging zal doen in haar eerste State of the Union-toespraak voor het Europees Parlement in Brussel.


Europa's ongekende economische reactie op de COVID-19-crisis "biedt een unieke kans om de overgang naar een klimaatneutrale economie te versnellen", stelt de Europese Commissie in een document dat naar verwachting donderdag zal worden gepubliceerd.


Met haar budgetplan van 1,8 biljoen euro en het herstelplan voor het coronavirus voor de komende zeven jaar (2021-2027) bevindt de EU zich nu in een goede positie om "het bedrijfsleven en de industrie mondiale pioniers" in de race te maken voor een groenere en meer verbonden economie, aldus het beleidsdocument, verkregen door EURACTIV.


"Een emissiereductie van 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 is zowel economisch haalbaar als gunstig voor Europa" als het juiste beleid wordt ingevoerd, stelt het document, verwijzend naar een diepgaande kosten-batenstudie die donderdag samen met de nieuwe klimaatvoorstellen zal worden onthuld.


De klimaatdoelstelling voor 2030 is het middelpunt van de Green Deal van de Commissie, die tot doel heeft Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken en tegelijkertijd de vervuiling tot nul te beperken.


Belangrijk is dat het voorstel van de Commissie niet afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat andere landen of regio's soortgelijke klimaatdoelstellingen ondertekenen.


Ondanks de COVID-19-crisis blijft de Green Deal "de hoogste politieke prioriteit" van Commissievoorzitter von der Leyen, die het tijdens haar aantreden in december omschreef als de "nieuwe groeistrategie" van Europa.


De gezondheidscrisis "vereist dringende actie, maar onze inspanningen om de ene crisis aan te pakken mogen zich niet bespoedigen of verergeren", stelt het document, waarin wordt gewaarschuwd dat "het uitstellen van klimaatmaatregelen of het terugdraaien van maatregelen geen optie is voor de Europese Unie."


"De economische ontwrichting op lange termijn als gevolg van nietsdoen zou veel zwaarder wegen dan de kosten van het investeren in ambitieuze klimaatmaatregelen vandaag," stelt de EU-topman.


Hernieuwbare energiebronnen tot 40% van de energiemix van de EU tegen 2030


Om de uitstoot met 55% te verminderen, moeten de ambities van de EU op alle gebieden worden verhoogd, met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen, waarvan het aandeel in de energiemix zal moeten stijgen tot 38-40% in 2030, bovenop een huidige doelstelling van 32%, aldus het document.


Omgekeerd zou het kolenverbruik met 70% moeten worden verminderd ten opzichte van 2015 en "olie en gas met respectievelijk meer dan 30% en 25%.


Maar om daar te komen is ook "een aanzienlijke investeringsuitdaging", geeft de Commissie toe, en zegt dat het "aanzienlijk zal moeten toenemen" in alle sectoren van de economie , waaronder landbouw, bosbouw, energie, en met name gebouwen en vervoer, waar de emissies de afgelopen jaren zijn blijven stijgen.


Over het geheel genomen zullen de jaarlijkse investeringen in schone energie met "ongeveer 350 miljard euro per jaar" moeten toenemen, aldus het document. Tegelijkertijd zal "het versnellen van de overgang de hele economie helpen moderniseren", voegt zij eraan toe, door te zeggen dat het leiderschap van de EU op het gebied van klimaatverandering de Europese bedrijven een concurrentievoordeel zal geven op de wereldmarkten.


Zelfgenoegzaamheid is geen optie, stelt de Commissie, verwijzend naar wetenschappelijke rapporten van het IPCC die waarschuwen dat de planeet dichter bij de opwarming van de aarde komt "kantelpunten" zoals een vertraging van de Golfstroom veroorzaakt door smeltend ijs in Groenland en Antarctica.


"Wij hebben de verantwoordelijkheid om daadkrachtig op te treden in het belang van toekomstige generaties", benadrukt de Commissie. "Als de EU laat zien dat het kan, zullen veel regeringen en burgers over de hele wereld zien dat groeiende welvaart kan worden gecombineerd" met ambitieuze klimaatactie, voegt zij eraan toe.


Openbaar debat


Na publicatie zal het document ter bespreking en goedkeuring worden toegezonden door het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU, die de 27 EU-lidstaten vertegenwoordigen.


In het Parlement zijn de strijdlijnen al getrokken. De socialisten, groenen en linksen dringen aan op een emissiereductie van 65 procent en zeggen dat dit het enige doel is dat in overeenstemming is met de wetenschap en de opwarmingsdoelstelling van 2°C van het Akkoord van Parijs.


De liberalen zullen een verlaging van 60 procent verdedigen, terwijl de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Parlement, bereid lijkt af te zien van haar traditioneel conservatieve standpunt over het klimaatbeleid om een doelstelling van 55 procent te steunen.


In de Raad zal het verzet naar verwachting vooral afkomstig zijn uit de oostelijke EU-landen, waarvan de economieën nog steeds grotendeels afhankelijk zijn van vervuilende industrieën en vrezen voor de sociale en economische gevolgen van de groene overgang.


Nieuwe klimaatdoelstellingen moeten "realistisch" zijn en rekening houden met "de reële sociale, ecologische en economische kosten voor ons allemaal", waarschuwden de ministers van Milieu van Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije in juli in een brief aan de Commissie.


Deze vrees werd geuit door energie-intensieve industrieën zoals cement, staal, aluminium en chemicaliën, die voor de grootste uitdaging staan bij het terugdringen van hun emissies.


"De Eu-Commissie moet eerst zorgvuldig beoordelen wat het effect is van een hogere doelstelling op het concurrentievermogen van de EU-industrieën", aldus European Aluminium, een branchevereniging.


"In de afgelopen tien jaar heeft de EU ongeveer een fractie van haar primaire aluminiumproductiecapaciteit verloren en worden we nog steeds geconfronteerd met hogere energiekosten dan onze mondiale concurrenten," die niet onderworpen zijn aan de KOOLSTOFMARKT in de EU en te maken hebben met lagere elektriciteitsprijzen, stelt de branchevereniging.


Om dit aan te pakken, zal de Commissie "maatregelen moeten uitstipperen om onze industrie te beschermen tegen koolstoflekkage", voegde zij eraan toe, verwijzend naar het risico dat industrieën fabrieken naar het buitenland verplaatsen of buiten Europa investeren waar de productiekosten goedkoper zijn.


"Met voorrang verwachten we dat de Eu-Commissie een duidelijke strategie presenteert om de beschikbaarheid van klimaatneutrale elektriciteit tegen wereldwijd concurrerende prijzen te garanderen, inclusief steunregelingen om bedrijfsinvesteringen in hernieuwbare technologieën te vergemakkelijken", zei European Aluminium in gemailde opmerkingen tegen EURACTIV.


In het najaar zal een openbaar debat van start gaan om de bijdrage van de EU aan de Overeenkomst van Parijs "voor het einde van het jaar" te vergroten en de commissie de weg te vinden om uiterlijk in juni 2021 met een reeks nieuwe wetgevingsvoorstellen te komen.


> Lees hieronder het volledige beleidsdocument of klik opHierom te downloaden:

Pagina1/24
Zoom100%
Pagina1/24
Zoom100%