Kroatië kondigt openbare oproep aan voor premies voor hernieuwbare energie

- Aug 07, 2020-


Bron: balkangreenenergynews


Croatia announces public call for renewable energy premiums


De Kroatische Energy Market Operator (HROTE) heeft een veiling aangekondigd voor de toekenning van premies en gegarandeerde aankoopprijzen voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

De openbare oproep verwijst naar zonne-energiecentrales (50 MW), kleine waterkrachtcentrales (9 MW), evenals biogas- (15 MW) en biomassa- (14 MW) centrales met een totaal vermogen van 88 MW. Dit is een deel van de 2.265 MW aan capaciteit bepaald door het in mei aangenomen decreet voor de invoering van premies voor hernieuwbare energiebronnen.

De veiling bestaat uit een openbare oproep tot het indienen van blijken van belangstelling en de daaropvolgende openbare aanbesteding. De deadline voor het tonen van interesse is twee maanden, waarna de aanbesteding zal volgen, zei HROTE.

De maximale gegarandeerde inkoopprijzen liggen tussen de 0,084 euro per kWh en 0,178 euro.

De centrales zijn onderverdeeld in zeven groepen, waardoor er zeven aanbestedingsprocedures mogelijk zijn. Om de aanbesteding te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat HROTE ten minste drie biedingen voor elke groep ontvangt.

De aankondiging van HROTE definieert ook de maximale referentiewaarden van de gegarandeerde aankoopprijs voor alle groepen energiecentrales. De laagste is voor zonne-energiecentrales, 0,084 euro per kWh, en de hoogste voor biomassa, 0,178 euro.