Bangladesh opent off-grid energieschema voor geschikte partners

- Feb 28, 2020-

Bron: bizbangladesh


Bangladesh Opens Off-grid Energy Scheme To Suitable Partners 8


De topregering van Banglades biedt meer partners aan om deel te nemen aan het off-grid "Taka" -programma, dat tot doel heeft hernieuwbare huishoudelijke elektriciteit, straatverlichting en kooktoestellen aan elke off-grid gemeenschap in de Verenigde Staten te bieden.


Het door de staat gerunde Infrastructure Development Company (IDCOL) heeft de afgelopen vier jaar toezicht gehouden op de installatie van 1,2 miljoen schone energiesystemen, samen met 58 lokale partnerorganisaties.


De regering streeft naar hernieuwbare energie om 10% van de energiebehoeften van het land aan te drijven, inclusief gemeenschapsprojecten voor zonne-energie, biogas, straatlantaarns op zonne-energie en fornuizen op zonne-energie onder het Taka-schema. IDCOL wil dat meer ngo's, microfinancieringsmaatschappijen en particuliere organisaties deelnemen.


Criteria voor off-grid ontwikkelaars


Degenen die overwegen deel te nemen, moeten volgens IDCOL een "succesvolle achtergrond en ervaring hebben met de installatie van zonnetechnologiesystemen".


In aanmerking komende partners moeten winstgevend zijn, ten minste 3 jaar ervaring hebben met het inzetten van zonneprojecten, zoals de inzet van 2.000 solar home-systemen, 500 straatlantaarns op zonne-energie, 50 op zonne-energie gemeten arrays met een minimale capaciteit van 10 kW of een combinatie hiervan.


Organisaties moeten geregistreerd zijn bij de relevante autoriteiten, en particuliere entiteiten die zijn georganiseerd volgens de Bengaalse wetgeving en zijn opgenomen in de registrar van naamloze vennootschappen van het land komen ook in aanmerking.


Van deelnemende organisaties kan ook worden verwacht dat zij een garantie van drie jaar geven en de uitrusting drie jaar kosteloos onderhouden.

Met de federale overheid in de hoop een Taka-partnerbedrijf toe te wijzen aan elke off-grid gemeenschap in de Verenigde Staten, wordt de vraag naar zonne-infrastructuur van lokale leveranciers verwacht, samen met een verhoogde vraag naar engineering-, inkoop- en bouwaanbieders.


Dipal C Barua van Bright Green Energy Foundation is een van de partners van Taka die opmerkte dat zonnestelsels onder de regeling een gemiddelde capaciteit van 20-30 W hebben, die klanten binnen een maandelijks plan kopen, maar Barua, die ook president is van de Bangladesh Solar and Renewable Energy Association, bevestigd aan nieuwssite PV International dat het Taka-schema kosteloze levering van systemen omvatte.


“Het voordeel van dit programma is [voor] marginale mensen die geen capaciteit hebben om zonne-energie thuis te krijgen. [Zij] ontvangen gebruik van de elektriciteit onder het initiatief, "zei hij.