Stimulatie van duurzame energieproductie - SDE +

- Mar 09, 2020-

Bron: rvo.nl


Stimulatie van duurzame energieproductie (SDE +) is een subsidie ​​voor de productie van hernieuwbare energie in Nederland in 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land-, meer- en waterkering) en zon. Hernieuwbare energie komt uit schone en onbeperkte bronnen. Het is beter voor onze planeet, maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en komt de economie ten goede.

Wat is SDE +?

SDE + is een exploitatiesubsidie. Energieproducenten kunnen financiële compensatie ontvangen voor de hernieuwbare energie die ze opwekken. Het is niet altijd winstgevend om duurzame energie te produceren, omdat de kostprijs hoger is dan de marktprijs. Dit prijsverschil is het onrendabele deel. SDE + compenseert de onrendabele component gedurende enkele jaren. De vergoeding is afhankelijk van de technologie die wordt gebruikt om duurzame energie te maken. SDE + is beschikbaar voor de productie van hernieuwbare:

• elektriciteit;
• gas;
• warmte;
• warmte en elektriciteit gecombineerd.

Voor sommige installaties die energie met biomassa produceren, is er een controlesysteem om ervoor te zorgen dat het voldoet aan criteria voor duurzaamheid .

SDE + kwalificaties

 • SDE + is voor bedrijven en non-profit organisaties met duurzame energieprojecten in Nederland;

 • De Nederlandse nationale overheid kan niet deelnemen;

 • Particuliere producenten komen niet in aanmerking voor deze subsidie ​​omdat hun kosten de baten overschrijden.

Heeft u interesse in SDE +? Lees meer over de applicatie en de stapsgewijze handleiding op onze applicatiepagina .

Tenderrondes en budget

De SDE + herfst tenderronde 2019 is nu gesloten. U kunt geen subsidie ​​meer aanvragen.

2020 SDE + lente tedere ronde

Op 19 december 2019 heeft minister Wiebes zijn plannen bekendgemaakt voor de SDE + voorjaarsronde 2020. De SDE + voorjaarsronde 2020 is geopend van 17 maart 9.00 uur CET tot 2 april 17.00 uur CEST met een budget van € 4 miljard.

Fasen 2020 SDE + aanbestedingsronde

De 2020 SDE + lente tenderronde bestaat uit 3 fasen. De faselimieten zijn verlaagd in vergelijking met de SDE + najaarsronde 2019. Rekening houden met kostprijsverlaging en voldoende concurrentie tussen technieken toestaan.

 
2020 SDE + lente Fasegrens duurzame elektriciteit en / of warmte (€ / kWh) Fasegrens hernieuwbaar gas (€ / kWh *)

Fase 1
17 maart 9:00 uur CET tot 23 maart 17:00 uur CET

0,070 0,049

Fase 2
23 maart 17:00 uur CET tot 30 maart 17:00 uur CEST

0,080 0,056

Fase 3
30 maart 17:00 uur CEST tot 2 april 17:00 uur CEST

0,130 0,092

* De fasegrens voor hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en de factor lagere / hogere verwarmingswaarde van Groningen-aardgas (31,65 / 35,17).

Indicatie zendcapaciteit

Uw netwerkexploitant kan u een indicatie van de transmissiecapaciteit verstrekken. Vanaf 17 februari 2020 is het mogelijk om een ​​indicatie van de transmissiecapaciteit aan te vragen voor de SDE + voorjaarsronde 2020. Omdat de transmissiecapaciteit kan veranderen, is een transportindicatie vanaf 2019 niet voldoende. De indicatie van de transmissiecapaciteit moet in 2020 worden afgegeven.
 
Als u niet weet wie uw netwerkoperator is, voert u de controle uit op www.eancodeboek.nl .

Netbeheerders

 • Liander

 • Enexis Netbeheer

 • Stedin

 • Tennet

 • Coteq

 • Enduris

 • Rendo

 • Westland Infra

Goedkeuring van de locatie-eigenaar

Bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie? Dan moet u een verklaring van de eigenaar sturen bij uw aanvraag. Beweren dat de eigenaar van de locatie u toestemming heeft gegeven om een ​​productie-installatie op de locatie te installeren en te exploiteren tijdens de duur van de subsidie. Voor deze verklaring kunt u de modelverklaring 'Model toestemming locatie-eigenaar' gebruiken die u kunt vinden op mijn.rvo.nl. .

SDE + hoekstenen

Eén integraal budgetplafond

Voor elke SDE + aanbestedingsronde is één budgetplafond vastgesteld voor alle categorieën samen. Het budget wordt verdeeld volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Subsidieaanvragen met de laagste productiekosten (basisbedrag) kunnen eerder van toepassing zijn.

Gefaseerde opening

SDE + omvat een gefaseerde vrijgave van middelen; elke fase heeft een maximale fasehoeveelheid. De maximale hoeveelheid fase neemt na elke fase toe. Er is een maximum aantal vollasturen per jaar voor elke technologie waarvoor de subsidie ​​beschikbaar is.

Een maximum basisbedrag

De SDE + heeft een maximaal basisbedrag. Technologieën die voor deze som of minder duurzame energie kunnen produceren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Categorie openen

Subsidieaanvragen lager dan het maximale basisbedrag zijn de zogenaamde open categorie. Het subsidiebedrag in deze categorie is minder dan het maximale fasebedrag, maar hoger dan de basisprijs voor energie. Ben je een producent van duurzame energie? Of wil je er een worden? Dan kunt u bedragen aanvragen die gelijk zijn aan veelvouden van een tiende eurocent per kilowattuur. Op deze manier kunt u uw subsidieaanvraag beter afstemmen op uw business case.

SDE + bijdrage

De kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie is vastgelegd in de basissom voor de technologie. De energieprijs wordt vastgelegd in de correctiesom. De SDE + bijdrage is de basissom minus de correctiesom. Het niveau van de SDE + -bijdrage is afhankelijk van de ontwikkeling van energiekosten.

 • Wanneer de kostprijs voor energie hoog is, ontvangt u minder SDE + subsidie ​​en meer van uw energiehandelaar.

 • Wanneer de kostprijs voor energie laag is, krijgt u meer SDE + subsidie ​​en minder van de energiehandelaar.

Het correctiebedrag is de gemiddelde energieprijs per categorie tijdens het productiejaar. De basisprijs voor energie is de ondergrens voor het correctiebedrag.

Wanneer het correctiebedrag gelijk is aan de basisprijs voor energie, bereiken we het maximale subsidiebedrag. We berekenen het definitieve subsidiebedrag per jaar. We baseren het op de hoeveelheid geproduceerde energie en de werkelijke energieprijs.

Bankieren van productie

SDE + biedt de mogelijkheid om te bankieren. Als er minder duurzame energie wordt geproduceerd dan voorspeld, kunt u het verschil in latere jaren gebruiken. Producenten kunnen ook overtollige output overdragen naar het volgende jaar.

De nieuwste vorm van bankieren mag niet meer zijn dan 25% van de gesubsidieerde jaarlijkse productie van energie, behalve wind. De windfactor biedt een alternatief voor bankieren en dekt het risico van de exploitant om subsidie ​​te verliezen.

Deze infographic (pdf) legt het banksysteem uit.

Meer informatie

Elk jaar publiceren we informatiebrochures over de verschillende rondes van SDE + -toepassingen . Zodra de verordening over de 2020 SDE + voorjaarsronde officieel is gepubliceerd, wordt de SDE + -brochure bijgewerkt.

Vind oudere versies van de SDE + -brochures op onze SDE + -publicatiepagina .

Informatie in het Nederlands: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE +).

2020: uitbreiding van SDE + naar SDE ++

De SDE + voorjaarsronde 2020 is de laatste keer dat de SDE + subsidie ​​in zijn huidige vorm wordt toegekend. Na de SDE + voorjaarsronde 2020 wordt de SDE + stimuleringssubsidie ​​uitgebreid tot een stimulans voor duurzame energietransitie (SDE ++).