Zonne-water pompen voor duurzame watervoorziening

- May 15, 2019-

Van worldbank.org

solar powered pumping and irrigation 800

Miljoenen mensen over de hele wereld leven met beperkte toegang tot water. In veel gemeenschappen wordt grondwater gewonnen door elektrische waterpompen, die diesel gebruiken om hun systemen van brandstof te voorzien. Deze systemen vereisen echter niet alleen duur, regelmatig onderhoud en de aankoop van brandstof, ze stoten kooldioxide uit dat de atmosfeer vervuilt.

Zonne-waterpompen of fotovoltaïsch waterpompen (PVP) biedt een alternatief. Na jaren van onderzoek en technologische vooruitgang is gebleken dat het operationeel, financieel en ecologisch duurzaam is. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonne-energie enorm gedaald. De prijzen voor de zonnepanelen die in deze systemen worden gebruikt, zijn tot 80% gedaald. Bovendien gaan deze panelen ongeveer 25 jaar mee en hebben ze gedurende deze tijd weinig onderhoud nodig.

Deze factoren hebben ervoor gezorgd dat Solar Water Pumping een zeer levensvatbare manier is om de toegang tot energie uit ontwikkelingslanden en gemeenschappen te vergroten, terwijl het tegelijkertijd een sterke weerstand biedt tegen verschuivingen in neerslag veroorzaakt door klimaatverandering of onbetrouwbare seizoensgebonden patronen. Sommige regeringen hebben ervoor gekozen de kosten van zonnepompen te subsidiëren, waardoor de pool van gedeeld leren voor deze opkomende technologie toeneemt.

Hoewel pompen met zonne-energie klaar is voor mainstreaming en in sommige delen van de wereld begint te stijgen, zijn de voordelen ervan nog grotendeels onbekend voor gemeenschappen, regeringen en ontwikkelingsinstellingen.

Om deze kenniskloof te dichten, heeft de Wereldbank een toegankelijke en interactieve kennisbank over zonnepompen ontwikkeld. Deze online repository heeft tot doel mensen bewust te maken van de technologie en middelen aan te bieden die helpen om deze in operaties te integreren. Momenteel bevat de repository meer dan 260 bronnen uit alle regio's waar de Wereldbank werkt en bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, van technologische verandering tot institutionele opstelling.

 

Ga nu naar de Knowledge Base

Solar Pumping Knowledge Base Screenshot 800

 

Kennis Hoogtepunten

  • Solar Pumping: The Basics

Dit handboek bevat alle basisbeginselen die u moet weten over het pompen van zonne-energie, waarbij energie wordt gebruikt uit fotovoltaïsche panelen (PV) om een elektrische waterpomp van stroom te voorzien. De grootste vraag naar zonne-energiepompen is binnen landelijke off-grid gebieden, die momenteel niet worden onderhouden, of die worden bediend door dure door fossiele brandstoffen aangedreven pompen. Zonne pompen is het meest concurrerend in gebieden met hoge zonne-instraling, waaronder het grootste deel van Afrika, Zuid-Amerika, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië.

  • Zonne-waterpompen: klaar voor mainstreaming

Een beknopte presentatie van twee Wereldbank Water- en Energiespecialisten die een overzicht geeft van de PVP-technologie en het potentieel voor mainstreaming bespreekt, in termen van mogelijke financieringsmodellen en de uitdagingen waarvoor we staan.

  • Herziening van fotovoltaïsche waterpompsysteemtechnologie

Dit is de plek om te beginnen bij het zoeken naar wetenschappelijke literatuur over PVP. Het bestrijkt een breed scala aan PVP-gerelateerde kwesties, namelijk de huidige stand van de technologie, soorten motoren en pompen, technische prestaties, economische en ecologische voordelen, en initiatieven in ontwikkelingslanden met een focus op India.

  • Haalbaarheidsbeoordeling voor de vervanging van dieselwaterpompen met zonne-waterpompen

Een algemeen bekend rapport en een van de meest geciteerde haalbaarheidsstudies voor PVP. Het maakt een grondige levenscycluskostenanalyse van PVP- en dieselpompen in de context van Namibië, met de conclusie dat PVP minder kostbaar is voor hydraulische volumes tot 3.000 m4 / dag. Terugverdientijden worden gepresenteerd voor verschillende operationele vereisten. Het onderzoek toonde ook aan dat er een hoog marktpotentieel is voor PVP.

  • Fotovoltaïsche energie voor voorzieningen van de gemeenschap: leidraad voor duurzaamheid

Ontwikkeld door de Wereldbank, dit is de meest uitgebreide toolkit over de implementatie van PV-projecten voor gemeenschappen in ontwikkelingslanden, inclusief (maar niet beperkt tot) PVP. Het bevat een benadering van projectimplementatie en -beheer, van de initiële beoordeling tot projectvoorbereiding, inkoop en contractbeheer, en exploitatie en onderhoud op lange termijn.