Zonne-energie en kracht

- Jul 05, 2019-


Solar light to earth


De zonne-energie is de energie van hemellichamen buiten de aarde (voornamelijk zonne-energie), de enorme energie die vrijkomt bij de fusie van waterstofkernen in de zon bij ultrahoge temperaturen.


Bijna alle energie-input van de aarde komt van de zon. Niet al het zonlicht dat de top van de atmosfeer raakt, wordt omgezet in energie aan de oppervlakte van de aarde. De zonne-energie naar de aarde verwijst naar deze energie die het oppervlak van de aarde zelf raakt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, biedt een nuttig begrip van de energie voor de aarde als systeem. Deze energie gaat naar het weer, houdt de temperatuur van de aarde op een geschikt niveau voor het leven, en drijft de hele biosfeer aan. Bovendien kan deze zonne-energie worden gebruikt voor zonne-energie, hetzij met zonne-energiecentrales of fotovoltaïsche cellen.


Het grootste deel van de energie die de mens nodig heeft, komt direct of indirect van de zon. De fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas die we nodig hebben voor het leven, worden allemaal gevormd door planten die zonne-energie omzetten in chemische energie door middel van fotosynthese, die wordt opgeslagen in planten en vervolgens wordt gevormd door planten en dieren begraven in de grond via lange geologische lagen. leeftijden. Daarnaast worden ook waterkracht, windenergie, golfenergie, oceaanstroomenergie, etc. omgezet van zonne-energie.


energy from the sun