DNV GL vindt tegen 2030 8 keer meer wind- en zonne-energie nodig om het klimaatdoel van Parijs te bereiken

- Sep 15, 2019-

Bron: DNV GL

 

ARNHEM, Nederland, 11 september 2019 - De energietransitie vereist meer dan 10 keer zonne-energie en 5 keer windenergie in combinatie met andere technologische maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot ver onder 2 ° C en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, volgens DNV GL's nieuwste energietransitie-Outlook: voeding en gebruik rapport. Het rapport constateert dat de energietransitie sneller verloopt dan eerder werd gedacht, maar de snelheid is nog steeds te langzaam om de mondiale temperaturen met ruim onder 2 ° C te beperken, zoals uiteengezet in de Overeenkomst van Parijs.

 

In het verwachte tempo geeft de voorspelling van DNV GL een wereld aan die aan het einde van deze eeuw hoogstwaarschijnlijk 2,4 ° C warmer is dan in de onmiddellijke pre-industriële periode. De technologie bestaat al om de uitstoot voldoende te beteugelen om het klimaatdoel te halen. Wat nodig is om ervoor te zorgen dat dit gebeurt zijn vergaande beleidsbeslissingen.

 

DNV GL beveelt aan dat de volgende technologische maatregelen worden genomen om de emissiekloof, het verschil tussen de voorspelde snelheid waarmee ons energiesysteem koolstofarm wordt en het tempo dat we moeten bereiken, te helpen dichten, om de opwarming van de aarde tot ver onder 2 ° C te beperken zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs.

 

Deze combinatie van maatregelen omvat:

 

Groei zonne-energie met meer dan tien keer tot 5TW en wind 5 keer tot 3TW tegen 2030, wat 50% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik per jaar zou dekken.


50-voudige toename van de productie van batterijen voor de 50 miljoen elektrische voertuigen die per jaar nodig zijn tegen 2030, naast investeringen in nieuwe technologie om overtollige elektrische energie op te slaan en oplossingen waarmee onze elektriciteitsnetten kunnen omgaan met de groeiende instroom van zonne- en windenergie.


Creëer nieuwe infrastructuur voor het op grote schaal opladen van elektrische voertuigen.


Meer dan $ 1,5 trn jaarlijkse investering nodig voor de uitbreiding en versterking van stroomnetten tegen 2030, inclusief ultrahoogspanningstransmissienetwerken en uitgebreide vraag-antwoordoplossingen om variabele wind- en zonne-energie in evenwicht te brengen.

Verhoog de wereldwijde energie-efficiëntieverbeteringen met 3,5% per jaar in het volgende decennium.


Groene waterstof om gebouwen en industrie te verwarmen, brandstof te transporteren en gebruik te maken van overtollige duurzame energie in het elektriciteitsnet.

Voor de zware industrie: verhoogde elektrificatie van productieprocessen, inclusief elektrische verwarming. Onsite hernieuwbare bronnen gecombineerd met opslagoplossingen


Warmtepomptechnologieën en verbeterde isolatie.


Enorme uitbreiding van het spoor, zowel voor woon-werkverkeer in de stad als voor passagiers- en vrachtvervoer over lange afstand.


Snelle en brede inzet van installaties voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof.


Het duizelingwekkende tempo van de energietransitie gaat door. Het rapport van DNV GL voorspelt dat tegen 2050 stroomopwekking uit fotovoltaïsche zonne-energie en windenergie 36.000 terawattuur per jaar zal zijn, meer dan 20 keer de huidige productie. Groot-China en India zullen tegen het midden van de eeuw het grootste aandeel zonne-energie hebben, met een aandeel van 40% in de wereldwijd geïnstalleerde PV-capaciteit in China, gevolgd door het Indiase subcontinent met 17%.

 

Volgens het rapport levert hernieuwbare energie wereldwijd bijna 80% van de elektriciteit in 2050. Bij de elektrificatie zal het gebruik van warmtepompen, vlamboogovens en een revolutie in elektrische voertuigen toenemen, waarbij 50% van alle nieuwe auto's die in 2032 worden verkocht elektrische voertuigen zijn.

 

Ondanks dit snelle tempo is de energietransitie niet snel genoeg. De voorspelling van DNV GL geeft aan dat, verontrustend, voor een opwarmgrens van 1,5 ° C het resterende koolstofbudget al in 2028 zal zijn uitgeput, met een overschrijding van 770 Gt CO2 in 2050.

 

Ons onderzoek toont aan dat technologie de emissiekloof kan dichten en een schone energietoekomst kan creëren. Maar de tijd is tegen ons. Die technologische maatregelen kunnen alleen succesvol zijn als ze worden ondersteund door buitengewone beleidsmaatregelen. We roepen op tot overheidsbeleid om stroomnetten uit te breiden en aan te passen om de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, economische stimulansen voor energie-efficiëntiemaatregelen en hervorming van de regelgeving op te vangen om de elektrificatie van transport te versnellen, ”zei Ditlev Engel, CEO van DNV GL Energy. "Overheden, bedrijven en de samenleving als geheel moeten de gangbare manier van denken veranderen van 'business-as-usual' in 'business-as-ongewoon' om de energietransitie te versnellen."

 

Het rapport toont ook aan dat de energietransitie betaalbaar is, de wereld zal een steeds kleiner aandeel van het BBP aan energie uitgeven. De wereldwijde uitgaven voor energie bedragen momenteel 3,6% van het BBP, maar dat zal dalen tot 1,9% in 2050. Dit komt door de plunjerkosten van hernieuwbare energiebronnen en andere efficiëntieverbeteringen, waardoor grotere investeringen mogelijk zijn om de overgang te versnellen.

 

DNV GL doet een beroep op alle 197 landen die de Overeenkomst van Parijs hebben ondertekend om verhoogde ambities te verhogen en te realiseren voor hun bijgewerkte nationaal bepaalde bijdragen tegen 2020. In een momentopname van de eerste NDC's ingediend bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering secretariaat, verwijst 75% momenteel naar duurzame energie en 58% naar energie-efficiëntie. DNV GL roept politieke leiders op dat beide percentages 100% moeten zijn in de tweede NDC's.